200409 MG 1044450
foto: Marcel Mickers

Andere tijden

Op de watersnood van 1995 blikken de meesten van ons terug met bijna nostalgische gevoelens: weet je nog van toen, ik logeerde toen bij [vul in] ... Toch waren er ook toen ernstiger zaken: je zal maar je vee in veiligheid moeten brengen, zorgen hebben over je achtergelaten huis en bedrijf. Maar de dijken hielden het en er was geen echt levensgevaar.

Dat zal nu anders gaan. Waarschijnlijk kunnen we op de coronacrisis niet terugkijken met dezelfde soort ontspanning die het tijdsverloop brengt: weet je nog hoe we met z'n allen behoorlijk ontregeld waren. Binnenblijven, op de home-trainer naar je thuiswerkplek fietsen, wc-papier en de (klein)kinderen niet naar school. Anderhalve meter.

Je zou willen dat het zo simpel was. Bedrijven balanceren op het randje. Wereldwijd vechten mensen voor hun leven... Laten we maar hopen dat we geen overlijdens in onze kring hebben, of blijvende gezondheidsschade.

Tenzij je er boterhammen mee moet verdienen is het van totaal ondergeschikt belang dat de fotografie op een laag pitje staat. Toch is het jammer dat het clubleven vrijwel volledig stilstaat. De eerste bijeenkomst van ons nieuwe mentoraat wordt geschrapt (daar moet ik nog over mailen, bedenk ik nu). Het Odense-project loopt vertraging op.

bestuur CFC 31maart2020
schermfoto Luc Schaap

 

Beeldvergaderen

Luc organiseerde dat we gisteren met het bestuur konden beeldvergaderen. Onwennig met vier mensen op een scherm terwijl je met z'n vijven bent. Na een tijdje ontdek je dat wie spreekt, in beeld komt. Iemand anders floept dan tijdelijk weg. Leerzame tijden...

Het ging onder andere over de jaarstukken over 2019, die we voor het eerst niet op tijd aan jullie kunnen voorleggen. De kascommissie heeft zijn werk gedaan, maar het zal nog even duren voordat we rekening en verantwoording kunnen afleggen aan een Algemene Ledenvergadering. Nood breekt wet, in dit geval de statuten. De resultaten van de enquête over bijleren, cursussen en workshops komen er aan.

Alles voorlopig stil

In ieder geval tot en met mei ligt alles stil. We hebben besloten dat we eind april gaan bekijken of er énig uitzicht is op hervatten van de activiteiten na 1 juni. We hebben de data van 6 juni (spreker) en 27 juni (Dag Fotodag) en die van 11 juli (uitstap) nog niet geschrapt. De spreker afzeggen/verplaatsen zal niet op veel problemen stuiten, en de Fotodag wordt georganiseerd (of afgezegd...) door de Fotobond. Over een maand zien we verder.

Hou de nieuwsbrieven en de website maar in de gaten. Als er nieuws is, of als er wat leuks, leerzaams of interessants is te melden vind je het daar.

En o ja, log eens in, kijk eens naar je profiel en vul het in, plaats een nieuwe foto.

 Virtuele expositie

Verder: hoe staat het met onze eigen virtuele expositie? Overal zie je in de huiskamer gemaakte TV-shows, digitale versies van afgelaste tentoonstellingen... zo ook bij de CFC. Want de portfolio's beginnen ergens op te lijken: een mooie fotoverzameling, een goede doorsnee van wat we zelf mooi werk vinden. Blijf niet achter en maak je portfolio aan! Laat je zien! Juist nu!

Hou je haaks en wees voorzichtig,

de voorzitter,
Kees Molders