Bijeenkomst 14 december 2019

De bijeenkomst van zaterdag 14 december 2019 stond geheel in het teken van FOTOBESPREKEN.

We verwelkomden twee belangstellenden die na kennismaking mogelijk lid zullen worden. De rondvraag plaats ik onderaan deze pagina, want het agendapunt Fotobespreken was het belangrijkst.

FOTOBESPREKEN

Yvonne van Gils nam het roer over. Zij volgt bij de Afdeling de cursus Jureren, die behoorlijk diep ingaat op de kunst van het fotobespreken. Als leidraad wordt het boek ‘Over foto’s gesproken’ van Brongers en Ophof gebruikt. Een prachtig boek dat Yvonne aanbeveelt (ikzelf ook trouwens, het is een genot om te lezen). De vier pijlers voor de bespreking zijn

  1. Beschrijven - wat zie ik op de foto
  2. Analyseren - hoe is het in beeld gebracht
  3. Interpreteren - waarom heeft de fotograaf de foto gemaakt
  4. Waarderen - wat vind ik er van, maar dan beargumenteerd
115 yvonne met foto van Frank Boots 800
Yvonne toont een voorbeeld uit het boek van Brongers en Ophof en vraagt onze reactie. Het is een opname van Frank Boots die refereert aan 'De geboorte van Venus' van Botticelli.

Deze werden kort door Yvonne doorgenomen. Gezamenlijk reageerden we op foto’s die ook in het boek gebruikt werden.

We werden aan het werk gezet door in groepjes een set foto’s op basis van die vier pijlers door te nemen. We legden ze op rangorde van goed naar minder goed, Luc turfde onze gemiddelde mening. Over de beste en de minste foto’s waren we het eens, maar het middenveld varieerde nogal.

 

 

115 discussie a 800
115 discussie b 800

 

Yvonne heeft ons met haar initiatief een gigantische eerste stap laten zetten op een traject dat het bestuur in 2020 graag wil doorzetten: meer structuur in onze fotobesprekingen (we leren hoe we een bespreking het best kunnen leiden), scherper inzicht krijgen in foto’s, afstand nemen van je eigen voorkeuren. En niet meer volstaan met ‘wel mooi’ of ‘doet me niets’, omdat we beter gaan kijken en leren onder woorden brengen wat we van een foto vinden. Hier valt voor iedereen wat te leren!

Lof voor Yvonne, die het geleerde van haar cursus op deze manier doorgeeft aan onze leden.

115 zaal 1200

 

115 BrongersOphof

Het boek ‘Over foto’s gesproken’ is te koop via de Fotobond voor €20,50. Bestellen gaat via de bonds-website: kijk bij Opleiding en Inspiratie, onder Boeken. Gek genoeg is het ook in zijn geheel ter inzage op internet, kennelijk legaal want het is op die plaats (ISSUU) gezet door de uitgever KMuitgevers. Ik dacht dat de Fotobond de uitgever is (dat staat ook in het colofon), dus hoe dat precies zit? Doe er je voordeel mee…

 

 

115 bart foto lia
Bart toont de foto van Lia Smit die werd bekroond met een oorkonde

Rondvraag

1. Bart Tielens deed kort maar beeldend verslag van de bespreking van De Beste Club (bondsafdeling Utrecht – ‘t Gooi) op 10 december. Van de zeventien clubs eindigden wij op plaats 7. Bijzonder is de plaats die Lia Smit heeft veroverd met haar foto van twee kinderen die met de handen tegen een ruit pret maken. Lia kreeg samen met nog twee fotografen de beste score en ontving een oorkonde. Hulde! Lees het uitgebreide verslag dat Bart schreef, elders op deze leestafel.

2. Bart kondigde voorts de voorbereidingen aan van de Bondsfotowedstrijd 2020. Elders op de site komen de instructies voor inleveren van foto’s.

3. Arno Elshout vertelde dat het bestuur heeft besloten gedurende de winter zoveel mogelijk de zolderzaal van het Weeshuis te gebruiken en in de zomer de boerderijzaal/atelier. Per 31 december 2019 heeft de CFC 53 leden.

4. Marcel Mickers deed verslag van de ingebruikname van de nieuwe website. Hij drong er voorts op aan dat de leden de enquête invullen: dat kan nog tot en met dinsdag 17 december; het bestuur vindt het horen van jullie mening erg belangrijk. Op de eerstvolgende bijeenkomst zal het bestuur de uitkomsten presenteren. Voorts drukte hij de leden op het hart hun profiel op de website te actualiseren en vooral de pasfoto te plaatsen.

5. Voor de inspiratie-opdracht ‘Feest’ van Tom Meerman kun je nog tot en met maandag 27 januari fotowerk inleveren. Inleveren kan met de knop Activiteiten > Aanleveren foto’s. Wel eerst inloggen ;-) Bespreking volgt dan 1 februari.

6. Luc Schaap vertelde dat er een ware ontploffing had plaatsgevonden in de bak voor te bespreken foto’s, er is ijverig ingezonden. Vooral leden die nog niet eerder hebben ingezonden: doe dat, je krijgt voorrang.

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN

11 JANUARI: o.a. resultaten enquête, voortzetting fotobespreken (eigen foto's)

1 FEBRUARI: o.a. inspiratieopdracht Feest, selectie Bondsfotowedstrijd.

groeten,

de voorzitter, Kees Molders