voorbeeldfoto compositie lijnenspel

Compositietips

Een goede foto is natuurlijk meer dan alleen scherp stellen op je onderwerp. De fotografie kent verschillende 'regeltjes'. Ja, tussen aanhalingstekens. Dit omdat alle regeltjes in de fotografie ook net zo hard gebroken kunnen worden.

099 3 opfriscursus Rob Meij1

Opfriscursus

Op zaterdag 26 januari 2019 gaf Rob M in de bovenzaal van het Weeshuis de eerste les in zijn opfriscursus.

20190202 Hans en BFW2019

Bonds­foto­wedstrijd en RAW versus JPG

Hans S had de eer de bespreking te leiden van de veertig kandidaat-inzendingen voor de Bondsfotowedstrijd 2019.

Yvonne Meerman hr 2

Maak kennis met: Yvonne Meerman

We kennen haar misschien wel van de foto’s van Tom Meerman. Maar wist je dat Yvonne Meerman niet alleen vòòr, maar ook zelf al jaren àchter de camera staat?

driewieler

verzekering

In samenwerking met Fotobond  en Ansvar Idéa biedt Smeink Assurantiën een nieuwe exclusieve collectieve cameraverzekering aan voor leden van de fotobond. (en als lid van CFC ben je automatisch lid van de fotobond)

Pepper No. 30 Edward Weston

Inspiratie­opdracht: Paprika

Edward Weston fotografeerde in 1930 deze paprika. Tom Meerman is benieuwd hoe jij een paprika zou fotograferen.

Richard krijgt bloemen.

Een mooie opening van 2019

We zijn al geen saaie club, maar 2019 gaat echt sprankelen van de activiteiten. In de eerste bijeenkomst van 2019 hebben we stilgestaan bij het afscheid van enkele leden en bij ideeën voor de programmering van het komend jaar. En we hebben foto's besproken!

Rob Meij

Maak kennis met: Rob Meij

Rob is nu 10 jaar met pensioen en heeft dus alle tijd om leuke dingen te doen. Wat heeft hem ertoe bewogen lid te worden van fotoclub Lek en Licht? En wat vindt hij van onze club tot nu toe?

097 intro dec2018

Introductie nieuwe leden

Op 21 december hebben we in het Weescafé een introductiebijeenkomst gehouden voor (relatief) nieuwe leden. De hele club, de activiteiten en het verenigingsleven kwamen bij de koffie voorbij.

Dat was Maarten Rots

Maarten Rots (1982) is een interessante fotograaf en een begenadigd spreker - of moet ik zeggen entertainer. Enthousiast vertelde hij van zijn videoprojecten, dia-installaties, zijn opdracht voor een bank en de steeds abstracter wordende studies.

Bijeenkomst 24 november 2018

We hebben geen concrete bezoekcijfers, maar de expositie Culemborg in Fotolucht lijkt goed te zijn bezocht. We horen van de mensen van de Weeshuismuseum-receptie dat de bezoekers uitgesproken positieve reacties gaven.

Expositie C700

in verband met een storing van de website kon ik geen blogje plaatsen over de opening van onze expositie C700. Daarom nu (verlaat) een eenvoudige fotoreportage...

Elvira Smit laat zien dat fotografen ook in analoge tijden moesten zoeken naar de juiste plaat

KRONKELING: een foto liegt de waarheid

Dat is de naam waaronder Elvira Smit haar website en 'nuchter fotografieblog' verzorgt.

OMD 2018 en CFC

Op vrijdag 7 september hebben we de foto's van onze expositie 'In Europa', ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2018, opgehangen in de Grote Barbarakerk.

Lidmaatschap

Informatie omtrent het lidmaatschap van onze vereniging

Clublid zijn

Als lid mag je van de vereniging veel verwachten, maar de vereniging verwacht ook wat van jou...

De CFC - algemeen

De formele gang van zaken in de vereniging is geregeld in de statuten. Denk aan lidmaatschap, algemene ledenvergadering, bestuur en financiën. Daarnaast zijn er nog 1001 praktische dingen

Bestuur

Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestaat momenteel uit vijf leden die de taken hebben verdeeld.

Financiën

Het bestuur stelt de begroting vast. De contributie van de leden is de belangrijkste inkomstenpost. De contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Huisvesting en catering

De vereniging houdt de gewone clubbijeenkomsten in het Elisabeth Weeshuis, waar we ruimte huren. Voor cursussen e.d. kunnen we incidenteel ruimte bij-huren. De catering betrekken we van het Weescafé.

Commissies

De commissies spelen in de CFC een belangrijke rol. Ze ondersteunen het bestuur bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten.

Themagroepen

Binnen de vereniging functioneren themagroepen/werkgroepen. De leden regelen alles zelf.

Mentoraten

Binnen de vereniging kunnen leden een mentoraat organiseren. Een mentoraat is een persoonlijke begeleiding door een daarvoor opgeleide fotografiedocent die veelal door de Fotobond wordt geleverd: de mentor.