Image placeholder

Impressie bijeenkomst 25-05-2024

Op deze zevende bijeenkomst van 2024 zijn 35 leden aanwezig. Luc Schaap heet iedereen welkom, in het bijzonder onze gasten: Frank en Annewiek Doorhof.

Mededelingen

Lever voor 5 juni een modefoto in naar aanleiding van het bezoek aan Museum Cobra.
Niet vergeten: Lever voor 10 juni ook drie foto’s in voor het 2de kwartaalwedstrijd.

En ter herinnering: zend voor 11 september je foto’s in voor de inspiratieopdracht met als thema ‘schoen’. Tom Meerman zal ingezonden foto’s bespreken op 14 september.

Let op: de zomeruitstap van de Fotoclub is verplaatst naar 6 juli. We brengen een bezoek aan de Theetuin Honddijk.

OMD

De Open Monumenten Dag valt dit jaar in het weekend van 14 en 15 september. Je kunt je opgeven via de website of op de intekenlijsten tijdens de bijeenkomsten. Het thema dit jaar is ‘Onderweg’.

Onderweg refereert aan het op reis zijn van A naar B, het letterlijk in beweging zijn en de transformatie van oud naar nieuw, van verleden naar heden. Onderweg gaat ook over de invloed die reizen, vervoer en communicatie hebben gehad – en nog steeds hebben- op het aanzien van Nederland, de inrichting van het land en de steden, de manier van leven zoals we dat in Nederland vandaag de dag doen.

Een groep bestaat uit 5 of 6 leden. Deze groep kiest zelf voor de invulling van het thema en maakt een serie. Let op: deelnemers moeten aanwezig zijn tijdens het weekend en zorgdragen voor ophangen en ophalen van de foto’s. Zie verder onze website.

AV

We starten met de jaarvergadering. De leden keuren unaniem de jaarverslagen van de Algemene Vergaderingen op 28 oktober en 18 november 2023 goed. Het inhoudelijke jaarverslag over 2023 nemen de leden met instemming voor kennisgeving aan.

Na een korte toelichting op de jaarstukken en het verslag van de controlecommissie door de penningmeester keuren de leden de financiële jaarstukken 2023 goed en verlenen zij kwijting aan het bestuur.

De leden benoemen Christophe Thole tot reservelid van de controlecommissie voor 2024.

Spreker: Frank Doorhof

Onze gastspreker is Frank Doorhof. Hij beschouwt zichzelf als een fotograaf van en voor mensen, hij maakt portretten en straatfotografie. Hij fotografeerde al van jongs af aan samen met zijn vader. Fotografie is voor hem een moment vastleggen. Mislukken bestaat in optiek van Frank niet.

Hij let in zijn fotografie op het gebruik van kleuren. Zo staat de kleur rood voor emotie, voor iets dat opvalt. Blauw staat voor koelte en geel geeft een signaal.

Frank geeft in zijn dynamische inleiding ook een aantal tips. Zo vindt hij dat de achtergrond ook in beeld mag komen, dat geeft de foto juist een context.

Na de pauze laat hij beelden zien van straatfotografie, hoofdzakelijk genomen in Amerika. En als slagroom op de taart geeft hij een kleine en razendsnelle demonstratie van studiofotografie met medewerking van het fotomodel Fred.

Wie het allemaal nog eens wil beleven, Frank heeft van zijn voordracht een filmpje gemaakt.