Image placeholder
Foto: Irina Rozovsky

Impressie Bijeenkomst 14-1-2023

Onze voorzitter Luc Schaap heet iedereen welkom op deze eerste bijeenkomst van 2023. Buiten regent het, binnen zijn 45 (!) leden aanwezig. Luc heet de nieuwe leden (Hans Latour, Lili Bakker en Brian Renting) welkom. Aspirant leden Caesar Hagen, Mourad Al Aataati en Theo Bakker zijn vandaag voor de eerste keer aanwezig. We hopen dat jullie kennismaking met Lek en Licht goed bevalt, van harte welkom!

Data om te onthouden

Luc attendeert de leden op de volgende data:

  •  Deadline uploaden foto’s voor de inspiratieopdracht met als thema BOEKEN: 25 januari.
  •  Introductie-bijeenkomst voor nieuwe leden: donderdagavond 26 januari van 20:00-22:00 uur in De Salaamander. Nieuwe leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.
  • Lightroom-vervolgcursus: donderdagavond 2 februari van 20:00-22:00 uur in de Salaamander. Opgeven via de website.

Starter

Frans Verstraten verzorgt vandaag een starter over de Amerikaanse fotograaf Irina Rozovsky. Frans is in het bijzonder getroffen door haar fotoboek over Prospect Park in New York, een stad waar hij graag komt. Prospect Park is een groen park, rustig en relaxed, een plek waar verschillende culturen bij elkaar komen. De bezoekers van het park trekken vaak naar de zelfde plek, dichtbij hun huis. Zo zijn er plekken ontstaan waar je vooral Latino’s, joden, Russen etc. treft. Het park vormt zo een reflectie van de geografie van Brooklyn en de diversiteit van de stad. Irina werkte tien jaar aan haar [fotoboek](https://www.irinar.com/in-plain-air) over Prospect Park. In haar boek roept zij ook vragen op. Kun je nog zomaar foto’s van mensen maken? Hoe kijk je naar elkaar en wat is de wisselwerking tussen de fotograaf met de mensen uit het park?

Themagroep natuur

Themagroep Natuur- en landschapsfotografie

Frans Verstaten - daar is hij weer - verzorgt ook de eerste presentatie van de themagroep Natuur- en landschapsfotografie. De groep bestaat uit 7 leden (Angela, Caro, Marry, Huub, Joop, Fred en Frans). Zij komen één keer per maand bij elkaar en bespreken elkaars foto’s over afgesproken thema’s. Zo passeerden inmiddels De Lek, Paddenstoelen, Bomen en Abstract in de natuur als onderwerpen. De fotografen geven elkaar tips en helpen elkaar waar mogelijk, ook met technische tips. De groep is heel divers maar dat maakt het ook leerzaam en interessant. Frans laat van iedere lid per thema een foto zien.

Fotobespreken Twee luiken

We bespreken allereerst de ingezonden tweeluiken. We doen dat aan zes tafels en met hulp van de inmiddels bekende Mandersdriehoek. Bij de bespreking van elk tweeluik is de fotograaf aanwezig. Zo kunnen de beoordeling van de besprekers worden afgezet tegen de intenties van de fotograaf. Dat maakt het extra interessant.

Na afloop worden alle tweeluiken - die soms ook uit drie luiken blijken te bestaan - nog op beeldscherm getoond. De ingezonden tweeluiken blijken net zo divers als de bezoekers van Prospect Park.

Yvonne
Foto: Yvonne van Gils

Bespreking en uitslag 4de Kwartaalwedstrijd

Dit keer heeft de wedstrijdcommissie ook een nieuw initiatief in petto. Voordat de commissie de uitslag van de 4de kwartaalwedstrijd 2022 bekend maakt moeten alle aanwezige leden aan de slag. Zes groepen moeten uit de 20 door de leden hoogst beoordeelde foto’s een top 10 samenstellen. Dat is een interessant experiment. Binnen elke groep wordt er flink gediscussieerd.

Christophe Thole presenteert namens de wedstrijdcommissie daarna de uitslag van de 4de kwartaalwedstrijd op basis van de digitale jurering door leden. Yvonne van Gils is de winnaar met een prachtig stemmig beeld van een huis in de mist. Ineke Mighorst is met drie foto’s in de top 10 geëindigd. Beiden gefeliciteerd.

Marcel Borgstijn toont de zes top 10’s die de aanwezige leden samenstelden op basis van dezelfde foto’s. Deze top-10’s laten een interessant beeld zien. Er blijkt een redelijke mate van overeenstemming te bestaan over 5-6 foto’s die de meeste waardering krijgen. Deze foto’s scoren hoog in de top 10’s en hoog in de digitale jurering door de leden. Over de overige foto’s lopen de meningen meer uiteen. In de top 10 komen ze soms wel en soms niet voor.

Oproep: meer foto’s inzenden voor de kwartaalwedstrijden

Marcel roept namens de wedstrijdcommissie de leden op meer foto’s in te zenden voor de kwartaalwedstrijden. Dit keer hebben 16 leden foto’s ingestuurd en hebben 26 leden hebben de moeite genomen om de foto’s te beoordelen. Dat kan natuurlijk beter.

Marcel roept de leden ook op om wat meer uitgesproken te zijn in de beoordeling van foto’s. Geef eens wat vaker 1 of 5 punten en wat minder vaak 3 punten. Dan komt er ook wat meer spreiding van punten in de einduitslag.

Leden kunnen bij de beoordeling van ingezonden foto’s deze ook downloaden, dat kan het vergelijken van foto’s vergemakkelijken.

Stadslandschappen 1 891
Foto: Luc Schaap

Portfolio starter

Op de valreep toont Frans Vertraten — inderdaad opnieuw Frans — de foto, die hij gekozen heeft uit de portfolio’s van leden op de website. Hij koos een fraaie foto van Luc Schaap van Manhattan Bridge in New York. Een mooi panorama in zwart-wit. Daarmee eindigt deze bijeenkomst waar hij is begonnen, in de stad die Frans duidelijk nauw aan het hart ligt.

Met de mededeling dat de volgende bijeenkomst al op 28 januari is sluit Luc deze eerste ledenbijeenkomst van het jaar. Buiten regent het nog steeds.