Image placeholder
Foto: Marcel Mickers

Koffer fotospel

Het koffer fotospel is al eerder “gespeeld” binnen de fotoclub. Velen vonden het destijds leuk om eraan deel te nemen en we hopen dat ook nu veel mensen enthousiast zijn om mee te doen.

Wat houdt het spel in

Je krijgt een koffer met 5 attributen. Laat je creativiteit los op één of meer van de voorwerpen die je aantreft en maak een foto, al dan niet gebruikmakend van de koffer zelf. Vertel niet verder wat er in de koffer zit, zodat iedereen verrast kan worden door de inhoud.

Het spel

  • Je maakt een foto waarop tenminste één van de voorwerpen uit de koffer duidelijk zichtbaar is. Meer voorwerpen mag dus ook. Laat je creativiteit helemaal los.
  • Je stuurt je foto alléén naar de beheerder van de groep. De deelnemerslijst van jouw groep tref je ook in de koffer aan. Je hebt de lijst ook per e-mail ontvangen.
  • Je brengt de koffer naar de volgende op de lijst. Neem zelf contact op met jouw opvolger om daarmee een tijdstip af te spreken.
  • Je hebt maximaal twee weken de tijd om je foto te maken. Sneller mag ook natuurlijk.
  • Belangrijk: Houd de inhoud van de koffer geheim en vertel ook niet welke foto je gemaakt hebt. Zo blijft het voor iedereen een verrassing.

Wat doe je met de koffer

De koffer geef je af bij de volgende deelnemer op de lijst. We proberen de volgorde zodanig te maken dat je hem op een adres niet te ver uit jouw buurt kunt afgeven. Mocht dit voor iemand op problemen stuiten, dan zoeken we een oplossing. De laatste uit een groep zal iemand van de activiteitencommissie zijn. De koffer is dan weer terug op de thuisbasis.

Hoe kan ik me opgeven

De aanmeldingstermijn is inmiddels gesloten. 29 deelnemers hebben zich aangemeld. Deze zijn in drie groepen verdeeld.

ActCIE