Image placeholder
Foto: Marcel Mickers

Project Mens en Omgeving anno 2021

een archief voor mensen die nog niet geboren zijn

Op zaterdag 6 maart 2021 hebben we het CFC-project Mens en Omgeving anno 2021 gelanceerd. Bondsmentor Harry Sikkenk heeft ons verteld over de doelstelling en mogelijkheden van het project en over documentaire fotografie.

Vorig jaar ontstond het voornemen om in de toekomst meer projecten in de 'maatschappelijk relevante' sfeer aan te pakken. De positieve reacties op onze Odense-expositie en het bijbehorende boekje geven daartoe alle aanleiding.

Doelstelling

De doelen van de projecten “Mens en Omgeving anno 2021, een archief voor mensen die nog niet geboren zijn” zijn zowel maatschappelijk als creatief van aard:

  1. We tonen hoe de dagelijkse bezigheden van mensen in Culemborg er uit zien. We maken een realistische momentopname van het gewone bestaan in Culemborg.
  2. We tonen in woord en beeld in welke omgeving het leven in Culemborg zich afspeelt. We tonen stadsinrichting, landgebruik en omgevingsvraagstukken.
  3. We verwerven kennis en ervaring op het gebied van documentaire fotografie.
  4. We maken een expositie en een boek.
  5. We schenken foto's en verhalen aan het Regionaal Archief Rivierenland.

Veel foto's uit het verleden, ook de soms intrigerende opnamen in de archieven van het Regionaal Archief Rivierenland, ontberen een heldere aanduiding van plaats, datum en onderwerp. Fotografie krijgt meer betekenis als naast het beeld ook het verhaal van Wie-Wat- Waar-Wanneer-Waarom (5W) verteld wordt.

Wat als

Wat zou het kunnen betekenen als we langere tijd Mens en Omgeving binnen de gemeentegrenzen van Culemborg documenteren? Het gewone leven in de alledaagse omgeving vastleggen, met een compact verhaal er bij over wat er te zien is: 5W?

We pretenderen niet een volledige of uitputtende doorsnee van de onderwerpen te maken. We produceren géén herhaling van het C700-project. We leveren uitsluitend nieuw werk en voegen documenterende verhalen toe aan de omgeving en een aantal persoonlijke vertellingen aan de mensen. Dat levert zonder twijfel een mooi product op: "we maken een archief voor mensen die nog niet zijn geboren" (1)

Dit plan is ambitieus - maar het kan ook best kleiner uitvallen.

Plan en Organisatie

  • alle leden van CFC kunnen meedoen
  • het totale project heet "Mens en Omgeving anno 2021". Je hóeft niet mens én omgeving tegelijk in je fotografie te betrekken. Je mag ook kiezen. Of ze combineren. Het thema is breed gekozen om het voor iedereen mogelijk te maken er een passend eigen onderwerp in te vinden. Harry heeft vele voorbeelden laten zien in zijn inleiding
  • het gaat om documentaire fotografie. Alleen in Culemborg
  • de organisatie gebeurt in de vorm van één of meer mentoraten van 8 tot 12 deelnemers per groep
  • looptijd in ieder geval binnen 2021; na de start zullen de mentoraatsgroepen afspraken maken over de eindtijd die wellicht ergens in het najaar zal vallen

Kees Molders


(1) Elvira Smit in haar blog Kronkeling: "Ik ben groot fan van Chris Dorley-Brown. Eerder schreef ik al over hoe hij gebouwen fotografeert die worden afgebroken. Nu blijkt hij ook een fijne verteller te zijn. In de podcast A Small Voice kun je dat zelf beluisteren. Daar zegt hij “I am making an archive for people who haven’t been born yet.