Vervolg Lightroom webinars

In februari legde Tom Reuvers in drie webinars de functies van de basis gereedschappen van Lightroom (LR) uit. We gaan ervan uit dat je inmiddels na veel oefenen behoefte hebt aan feedback op de resultaten. Deze gaan Luc Schaap en Marcel Mickers je geven in enkele speciale Teams feedback bijeenkomsten.

Foto 1RAW origineel (Foto: Marcel Mickers)
Foto 2 landscapeRAW bewerking in LR
Foto 3Nabewerking photoshop

Hoe gaat dit in zijn werk

Je bewerkt een (RAW) foto in LR. Hierna exporteer je deze als DNG en upload je het resultaat naar onze cloud. Luc Schaap en Marcel Mickers bekijken de door jou uitgevoerde bewerkingen en bespreken per toerbeurt de door jou uitgevoerde bewerking en geven, waar nodig, tips hoe de nabewerking beter of anders kan. Hun beeldscherm wordt hierbij gedeeld, zodat je een mooie inkijk in de keuken krijgt.

De feedback van Luc en Marcel is enkel gericht op het technisch verbeteren van de foto met behulp van LR. Zij bespreken niet de inhoud van de foto.

Alle leden kunnen daaraan deelnemen, ook als je de Lightroom Basis cursus niet gevolgd hebt. Via de mail ontvang je hiertoe een uitnodiging. Zo kan iedereen meekijken en luisteren, ook als je geen foto hebt ge-upload.

Wanneer

De eerste Teams feedback bijeenkomst is op dinsdag 6 april om 20.00 uur.

Aanleveren als DNG bestand

Wat we nodig hebben is jouw RAW-bestand met de reeds uitgevoerde bewerkingen. Exporteer de DNS hiervan als volgt vanuit Lightroom.

  • Selecteer de RAW foto in Lightroom
  • Klik op de gewenste foto met de rechtermuisknop — of met de CTRL-knop ingedrukt.
  • Kies in het verschenen contextueel menu de optie "Exporteer naar DNG
  • Kies de locatie om naartoe te exporteren.

Lever dit DNG bestand uiterlijk 5 april, 18.00 uur aan via onze cloud.