Expositie C700

in verband met een storing van de website kon ik geen blogje plaatsen over de opening van onze expositie C700. Daarom nu (verlaat) een eenvoudige fotoreportage...

Elvira Smit laat zien dat fotografen ook in analoge tijden moesten zoeken naar de juiste plaat

KRONKELING: een foto liegt de waarheid

Dat is de naam waaronder Elvira Smit haar website en 'nuchter fotografieblog' verzorgt.

OMD 2018 en CFC

Op vrijdag 7 september hebben we de foto's van onze expositie 'In Europa', ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2018, opgehangen in de Grote Barbarakerk.

Lidmaatschap

Informatie omtrent het lidmaatschap van onze vereniging

Clublid zijn

Als lid mag je van de vereniging veel verwachten, maar de vereniging verwacht ook wat van jou...

De CFC - algemeen

De formele gang van zaken in de vereniging is geregeld in de statuten. Denk aan lidmaatschap, algemene ledenvergadering, bestuur en financiën. Daarnaast zijn er nog 1001 praktische dingen

Bestuur

Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestaat momenteel uit vijf leden die de taken hebben verdeeld.

Financiën

Het bestuur stelt de begroting vast. De contributie van de leden is de belangrijkste inkomstenpost. De contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Huisvesting en catering

De vereniging houdt de gewone clubbijeenkomsten in het Elisabeth Weeshuis, waar we ruimte huren. Voor cursussen e.d. kunnen we incidenteel ruimte bij-huren. De catering betrekken we van het Weescafé.

Commissies

De commissies spelen in de CFC een belangrijke rol. Ze ondersteunen het bestuur bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten.

Themagroepen

Binnen de vereniging functioneren themagroepen/werkgroepen. De leden regelen alles zelf.

Mentoraten

Binnen de vereniging kunnen leden een mentoraat organiseren. Een mentoraat is een persoonlijke begeleiding door een daarvoor opgeleide fotografiedocent die veelal door de Fotobond wordt geleverd: de mentor.