Huisvesting en catering

De vereniging houdt de gewone clubbijeenkomsten in het Elisabeth Weeshuis, waar we ruimte huren. Voor cursussen e.d. kunnen we incidenteel ruimte bij-huren. De catering betrekken we van het Weescafé.

Commissies

De commissies spelen in de CFC een belangrijke rol. Ze ondersteunen het bestuur bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten.

Themagroepen

Binnen de vereniging functioneren themagroepen/werkgroepen. De leden regelen alles zelf.

Mentoraten

Binnen de vereniging kunnen leden een mentoraat organiseren. Een mentoraat is een persoonlijke begeleiding door een daarvoor opgeleide fotografiedocent die veelal door de Fotobond wordt geleverd: de mentor.